Sơn, vẽ logo, khẩu hiệu, slogan công ty

Với kinh nghiệm nhiều năm thi công với nhiều công trình lớn với mức độ khó rất cao như công trình vẽ logo FICO trên Silo nhà máy xi măng Tây Ninh, và các công trình sơn logo khẩu hiệu trên vách cao thẳng đứng như công trình thi công vẽ logo nhà máy thức ăn gia súc Cám con cò, Emivest, Leong Hup…. đã dần khẳng định vị thế của công ty Quảng Xoài Vàng trong lĩnh vực thi công sơn vẽ logo khẩu hiệu, ISO, và sản phẩm…..

vẽ logo vinamilk - sơn logo vinamilk

Sơn, vẽ slogan,khẩu hiệu công ty sữa Việt nam VinaMilk

vẽ logo - sơn logo nhà xưởng

Sơn, vẽ logo, slogan công ty sữa Việt Nam Vina milk