Vẽ logo nhà máy EMIVEST FEED MILL Hải Dương

Emivest Hải Dương_copy right

Vẽ Logo Loeong Hup – KCN Tân Trường, Hải Dương

Emivest Hải Dương_copy right_1

Vẽ Logo Emivest_KCN Tân Trường , Hải Dương

Emivest Hải Dương_copy right_2

Vẽ logo Leong Hup và Emivest