Vẽ logo xi măng FICO TÂY NINH

Đây là một công trình thi công thách thức rất lớn đòi hỏi phải khảo sát nghiêm cứu phương phát thi công cụ thể mới thực hiện được. Lý do là vị trí vẽ logo nằm trên SILO ở đô cao lên đến 48m, nhưng bên nhà máy không cho phép đơn vị thi công đụng đến thân SILO sợ làm ảnh hưởng quá trình sản xuất. Mọi thứ đều phải thiết kế  làm sao cho đảm bảo an toàn và tiện lợi cho vấn đề thì công mà không được khoan hay gia cố đụng chạm đến SILO. Trải qua sự thách thức từ điều kiện thi công khó khăn kèm theo khí hậu thời tiết tại khu vực đặt nhà mày nắng nóng, và có cả gió mạnh…. nhưng cuối cùng chúng tôi cũng đã hoàn thành tốt công việc như kế hoạch ban đầu đã đề ra.

Vẽ logo khẩu hiệu

Vẽ logo xi măng FICO Tây Ninh

Vẽ logo công ty trên cao

Vẽ logo xi măng FICO Tây Ninh

vẽ logo Xi Măng FICO Tây Ninh

Vẽ logo xi măng FICO Tây Ninh

vẽ-logo-công-ty-xi-măng-FICO-Tây-Ninh

Vẽ logo xi măng FICO Tây Ninh